Loading...

PRO Serve Accounting

บริการทำบัญชี เริ่มต้นเพียง 2,000 บาทต่อเดือน อีกทั้งรับจัดทำบันทึกบัญชี ยื่นภาษี ทำประกันสังคม รวมถึงการปิดบัญชี ปิดงบการเงิน ให้คำปรึกษาแนะนำให้แนะนำข้อมผิดพลาดต่างๆทางบัญชี เรามีระบบการงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษเฉพาะด้าน

หัวหน้าผู้สอบบัญชี

คุณบี สุพัตรา

ผู้ตรวจบัญชี

คุณบ๊อบ เอกรินทร์

ผู้ตรวจสอบบัญชี

คุณวัฒน์ ชัยวัฒน์

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

คุณมล พรพิมล

แผนกการลงทุน

คุณชัย สุรชัย

แผนกการลงทุน

คุณเอ๋ ศศิกานต์

จดทะเบียนจัดตั้ง

บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจดทะเบียนเลิกกิจการ

ยื่นภาษีรายเดือน

บริการยื่นภาษีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายการประจำอย่าง ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30

ตรวจสอบภาษี

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่บันทึก และเป็นที่ปรึกษาและแนะนำเกี่ยวภาษี

ปิดงบและตรวจสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีคอยให้บริการสอบบัญชี และให้ความเห็นต่องบการเงิน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

เงินเดือน-ประกันสังคม

รับทำเงินเดือน การเพิ่มลดพนักงาน ระบบประกันสังคมและยื่นประกันสังคมรายเดือนให้แก่พนักงาน

วางแผนการเงิน-การลงทุน

เป็นที่ปรึกษาและวางแผนการลงทุน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อความยั่งยืนของทัพย์ในอนาคต

โปรโมชั่นเหมาจ่ายรายเดือน

ส่วนลด 20% | เหลือ 2,000 บาท

ประหยัด

คุณภาพ

บริการถึงที่

50 ชุด

บริการรับทำบัญชี อัตราค่าบริการแบบรายเดือน ทั้งภาษีซื้อ ภาษีขาย เงินเดือน และประกันสังคม สำหรับกิจการทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาทั้งใน กรุงเทพฯและต่างจังหวัด พร้อมให้บริการรับดูแลบัญชีโดยทีมงานสายตรง อย่างมืออาชีพ เราจัดทำบัญชีตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบเพื่อการทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีบริการรับส่งออกสารถึงที่ เอกสารไม่เกิน 50 ชุดต่อเดือน

..... การตอบรับของค้าของเรา .....

บริษัทฯขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่มีความยินดีให้บริการด้านบัญชีกับ PRO Serve Accounting

บริการดีและทำงานรวดเร็วมาก ให้คำปรึกษาเรื่องภาษีได้ดีและแม่นยำ ค่าบริการก็ไม่แพง ใช้บริการมา 3 ปีแล้วค่ะ

คุณแกรนด์ Construction Co.,Ltd.

ใช้บริการจัดทำบัญชีมาหลายที่ แต่นี่เรื่องบริการต้องยกให้ที่นี่เป็นที่ 1 จริงๆค่ะ ราคาก็ไม่แพงด้วย ใช้บริการมา 2 ปีแล้วค่ะ

คุณวิชุดา Cosmetics Co.Ltd.

มีบริการรับส่งเอกสารถึงที่ บริษัทฯจัดการเรื่องภาษี ประกันสังคม เงินเดือน ประยัดเวลาได้เยอะครับ ใช้บริการมา 4 ปีแล้วครับ

คุณจตุพัฒษ์ Import Export Co.Ltd.

ให้บริการได้ครบทุกเรื่องภาษี ที่เดียวจบ ทีมงานคอยบริการ และให้คำปรึกษาได้รวดเร็วและไม่แพง ใช้บริการมา 5 ปีแล้วครับ

คุณเชษฐา SM Inno Co.Ltd.

โปรโมชั่นเหมาจ่ายรายปี

ส่วนลด 30% | เหลือ 22,900 บาท

ประหยัด

คุณภาพ

บริการถึงที่

ไม่จำกัด

บริการรับทำบัญชี อัตราค่าบริการแบบรายปี (เหมาจ่าย) ทั้งภาษีซื้อ ภาษีขาย เงินเดือน และประกันสังคม สำหรับกิจการทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาทั้งใน กรุงเทพฯและต่างจังหวัด พร้อมให้บริการรับดูแลบัญชี โดยทีมงานสายตรงอย่างมืออาชีพ เราจัดทำบัญชีถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบเพื่อการทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีบริการรับส่งออกสารถึงที่ โดยไม่จำกัดจำนวนของเอกสาร

วางแผนการเงิน การลงทุน

ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนในการวางแผนทางการเงินทางการเงินการลงทุนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  โดยมีรูปแบบการวางแผนแบ่งออกเป็น 6 ประเภท

วางแผนภาษี

เพื่อช่วยลดภาระภาษีให้น้อยลง และทำให้มีเงินออมและเงินลงทุนเพิ่มมากขึ้น

วางแผนเพื่อการศึกษา

เพื่อให้คุณอุ่นในได้ว่าบุตรหลานของคุณ จะมีการศึกษาที่ดีตามที่คุณวางแผนไว้

วางแผนเพื่อเกษียณอายุ

บริหารเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ เพื่อความเพียงพอกับการหลังเกษียณ

วางแผนมรดก

ให้คุณมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกสืบทอดไปลูกหลาน ตามเจตนารมณ์ของคุณ

วางแผนป้องกันความเสี่ยง

ช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุน การออมเพื่อป้องกันความเสียงในอนาคต

วางแผนการลงทุน

ดูแลการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมประเมินและจัดสรรการลงทุน